حوزه گردشگری

wwe

طرح های دارای اولویت اجراء در حوزه گردشگری

آخرین بروز رسانی ( 25 بهمن 1394)
ردیفعنوان طرحسرمایه ثابتسرمایه در گردشتوضیحات
1مجتمع گردشگری ساحلی645 میلیارد ریال5 میلیارد ریالfile_19w5yq80sesggqa copy
2احداث هتل بیمارستان32638 میلیارد ریال69 میلیارد ریالfile_19w5yq80sesggqa copy
3تاسیس مجموعه تله کابین335,871 میلیون ریال1,651 میلیون ریالfile_19w5yq80sesggqa copy
4احداث هتل بیمارستان760,232 میلیون ریال 24,953 میلیون ریال file_19w5yq80sesggqa copy

IRR = نرخ بازده طرح برای کل سرمایه گذاری ROCE= دوره بازده سرمایه به کار گرفته شده