معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی شهرستان دهلران

معرفی کلی شهرستان دهلران

مساحت : 6608 کیلومتر مربع

جمعیت : 66399 نفر بر اساس سرشماری سال 90

تقسیمات کشوری: 4 شهر، 3 بخش و 6 دهستان و 112 آبادی

– موقعیت جغرافیایی:

شهرستان دره شهر با وسعت حدود 6608 کیلومتر مربع معادل 33/2 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان از شمال به شهرستان آبدانان، از شرق به استان خوزستان، از غرب به شهرستان مهران و از جنوب به کشور عراق محدود شده است.

– تقسیمات کشوری:

این شهرستان دارای 4 شهر، 3 بخش، 6 دهستان و 112 آبادی دارای سکنه است.

– جمعیت:

بر اساس سرشمار سال 1390 جمعیت شهرستان، 66399 نفر می باشد.

– عوارض طبیعی:

شهرستان دهلران از شرق، غرب و جنوب توسط دشت های پست و کم ارتفاع و از شمال توسط دینارکوه محصور شده است. مهمترین رودخانه های این شهرستان دویرج و میمه می باشد.

– منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها:

آب این شهرستان از طریق 592 حلقه چاه عمیق و حدود 3 حلقه چاه نیمه عمیق و چندین دهنه چشمه با میزان آبدهی 180 میلیون متر مکعب و رودخانه های میمه و دویرج با میزان آبدهی 400 میلیون متر مکعب تامین می شود.

– آب و هوا:

شهرستان دهلران دارای اقلیم گرم و خشک می باشد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان حدود 260 میلیمتر و متوسط دمای آن از 17 الی 49 درجه سانتیگراد در تغییر است.

– آثار تاریخی:

مهمترین آثار تاریخی این شهرستان عبارتند از  غار خفاش، چشمه قیر، آب گرم، دژ عین خوش، تپه علی کش، قلعه شیاخ و …

– میزان باسوادی :

میزان باسوادی شهرستان در سال 1390 برابر با 79/9 درصد می باشد.

tik وجود منابع عظیم نفت و گاز برای توسعه صنعت نفت و صنایع جانبی همچون پتروشیمی و  پالایشگاه

tik وجود بیش از 200 هزار هکتار زمین زراعی مناسب برای توسعه کشاورزی و صنایع جانبی وابسته

tik وجود آثار و جاذبه های با ارزش طبیعی، تاریخی و مذهبی به منظور توسعه صنعت گردشگری و توریستی

tik وجود دو رودخانه دائمی دویرج و میمه که اراضی زیادی از زمین های کشاورزی را مشروب می نماید.

tik وجود پتانسیل های لازم برای ایجاد و توسعه صنعت شیلات با استفاده از آبهای عقبه دو سد بزرگ دویرج و کرخه

tik وجود 220 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق که می تواند زمینه مناسب تجارت بازرگانی با کشور همسایه در جهت رونق بخشی به صادرات و ارز آوری به اقتصاد منطقه را فراهم آورد.

tik وجود اقلیم مناسب جغرافیایی برای پرورش انواع دام و طیور

tik وجود منابع و معدن مرغوب سنگ آهن، سیمان، گچ، شن و ماسه

tik فراهم بودم بستر مناسب طبیعی راه ریلی برای توسعه صنعت راه آهن و ایجاد ارتباطات بازرگانی درون و برون استانی

+
معرفی شهرستان

– موقعیت جغرافیایی:

شهرستان دره شهر با وسعت حدود 6608 کیلومتر مربع معادل 33/2 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان از شمال به شهرستان آبدانان، از شرق به استان خوزستان، از غرب به شهرستان مهران و از جنوب به کشور عراق محدود شده است.

– تقسیمات کشوری:

این شهرستان دارای 4 شهر، 3 بخش، 6 دهستان و 112 آبادی دارای سکنه است.

– جمعیت:

بر اساس سرشمار سال 1390 جمعیت شهرستان، 66399 نفر می باشد.

– عوارض طبیعی:

شهرستان دهلران از شرق، غرب و جنوب توسط دشت های پست و کم ارتفاع و از شمال توسط دینارکوه محصور شده است. مهمترین رودخانه های این شهرستان دویرج و میمه می باشد.

– منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها:

آب این شهرستان از طریق 592 حلقه چاه عمیق و حدود 3 حلقه چاه نیمه عمیق و چندین دهنه چشمه با میزان آبدهی 180 میلیون متر مکعب و رودخانه های میمه و دویرج با میزان آبدهی 400 میلیون متر مکعب تامین می شود.

– آب و هوا:

شهرستان دهلران دارای اقلیم گرم و خشک می باشد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان حدود 260 میلیمتر و متوسط دمای آن از 17 الی 49 درجه سانتیگراد در تغییر است.

– آثار تاریخی:

مهمترین آثار تاریخی این شهرستان عبارتند از  غار خفاش، چشمه قیر، آب گرم، دژ عین خوش، تپه علی کش، قلعه شیاخ و …

– میزان باسوادی :

میزان باسوادی شهرستان در سال 1390 برابر با 79/9 درصد می باشد.

+
اصلی ترین قابلیت های توسعه

tik وجود منابع عظیم نفت و گاز برای توسعه صنعت نفت و صنایع جانبی همچون پتروشیمی و  پالایشگاه

tik وجود بیش از 200 هزار هکتار زمین زراعی مناسب برای توسعه کشاورزی و صنایع جانبی وابسته

tik وجود آثار و جاذبه های با ارزش طبیعی، تاریخی و مذهبی به منظور توسعه صنعت گردشگری و توریستی

tik وجود دو رودخانه دائمی دویرج و میمه که اراضی زیادی از زمین های کشاورزی را مشروب می نماید.

tik وجود پتانسیل های لازم برای ایجاد و توسعه صنعت شیلات با استفاده از آبهای عقبه دو سد بزرگ دویرج و کرخه

tik وجود 220 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق که می تواند زمینه مناسب تجارت بازرگانی با کشور همسایه در جهت رونق بخشی به صادرات و ارز آوری به اقتصاد منطقه را فراهم آورد.

tik وجود اقلیم مناسب جغرافیایی برای پرورش انواع دام و طیور

tik وجود منابع و معدن مرغوب سنگ آهن، سیمان، گچ، شن و ماسه

tik فراهم بودم بستر مناسب طبیعی راه ریلی برای توسعه صنعت راه آهن و ایجاد ارتباطات بازرگانی درون و برون استانی

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری استان

بازگشت
  • شهرستان دهلران

    شهرستان دهلران