معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی شهرستان ملکشاهی

معرفی کلی شهرستان ملکشاهی

مساحت : 1739 کیلومتر مربع

جمعیت : 22442 نفر بر اساس سرشماری سال 90

تقسیمات کشوری: 3 شهر، 2 بخش و 4 دهستان و 33 آبادی

– موقعیت جغرافیایی:

شهرستان ملکشاهی با مساحت  1739 کیلومتر مربع معادل 8/7 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان از شمال به شهرستان ایلام، از جنوب و غرب به شهرستان مهران و از شرق به شهرستان های دهلران و آبدانان محدود شده است.

– تقسیمات کشوری:

این شهرستان دارای 3 شهر، 2 بخش، 4 دهستان و 33 آبادی دارای سکنه است.

– جمعیت:

بر اساس سرشمار سال 1390 جمعیت شهرستان، 22442 نفر می باشد.

– عوارض طبیعی:

شهرستان ملکشاهی در دامنه جنوبی کبیرکوه واقع شده و رودخانه های گاوی، سیاه خر و سد چم گردلان در آن واقع است.

– منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها:

آب این شهرستان از طریق 4 حلقه چاه نیمه عمیق و تعداد 20 دهنه چشمه با میزان آبدهی 48 میلیون متر مکعب تامین می شود.

– آب و هوا:

شهرستان ملکشاهی دارای دو اقلیم سرد و کوهستانی می باشد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان حدود 500 میلیمتر و متوسط دمای آن از 7 الی 48 درجه سانتیگراد در تغییر است.

– آثار تاریخی:

مهمترین آثار تاریخی این شهرستان عبارتند از باجک، روستای میان تنگ، غار آقا قلعه جوق و اماکن مذهبی چون امامزاده سید محمد و …

– میزان باسوادی :

میزان باسوادی شهرستان در سال 1390 برابر با 76/6 درصد می باشد.

tik وجود نیروی انسانی مناسب از لحاظ کمی و کیفیت

tik وجود شرایط اقلیم (آب و هوایی) مناسب و پوشش گیاهی و جنگلهای انبوه

tik وجود جاذبه های طبیعی و گردشگری ( از جمله جنگل کم نظیر بیوره ) و آثار تاریخی و اماکن زیارتی شهرستان

tik وجود منابع معدنی و کانی های غیرفلزی نظیر گوگرد، زغال سنگ و …

tik وجود رودخانه های دائمی و فصلی جهت احداث سدهای مختلف و تامین آب زمینهای کشاورزی

tik نزدیک بودن به مرکز استان

+
معرفی شهرستان

– موقعیت جغرافیایی:

شهرستان ملکشاهی با مساحت  1739 کیلومتر مربع معادل 8/7 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان از شمال به شهرستان ایلام، از جنوب و غرب به شهرستان مهران و از شرق به شهرستان های دهلران و آبدانان محدود شده است.

– تقسیمات کشوری:

این شهرستان دارای 3 شهر، 2 بخش، 4 دهستان و 33 آبادی دارای سکنه است.

– جمعیت:

بر اساس سرشمار سال 1390 جمعیت شهرستان، 22442 نفر می باشد.

– عوارض طبیعی:

شهرستان ملکشاهی در دامنه جنوبی کبیرکوه واقع شده و رودخانه های گاوی، سیاه خر و سد چم گردلان در آن واقع است.

– منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها:

آب این شهرستان از طریق 4 حلقه چاه نیمه عمیق و تعداد 20 دهنه چشمه با میزان آبدهی 48 میلیون متر مکعب تامین می شود.

– آب و هوا:

شهرستان ملکشاهی دارای دو اقلیم سرد و کوهستانی می باشد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان حدود 500 میلیمتر و متوسط دمای آن از 7 الی 48 درجه سانتیگراد در تغییر است.

– آثار تاریخی:

مهمترین آثار تاریخی این شهرستان عبارتند از باجک، روستای میان تنگ، غار آقا قلعه جوق و اماکن مذهبی چون امامزاده سید محمد و …

– میزان باسوادی :

میزان باسوادی شهرستان در سال 1390 برابر با 76/6 درصد می باشد.

+
اصلی ترین قابلیت های توسعه

tik وجود نیروی انسانی مناسب از لحاظ کمی و کیفیت

tik وجود شرایط اقلیم (آب و هوایی) مناسب و پوشش گیاهی و جنگلهای انبوه

tik وجود جاذبه های طبیعی و گردشگری ( از جمله جنگل کم نظیر بیوره ) و آثار تاریخی و اماکن زیارتی شهرستان

tik وجود منابع معدنی و کانی های غیرفلزی نظیر گوگرد، زغال سنگ و …

tik وجود رودخانه های دائمی و فصلی جهت احداث سدهای مختلف و تامین آب زمینهای کشاورزی

tik نزدیک بودن به مرکز استان

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری استان

بازگشت
  • شهرستان ملکشاهی

    شهرستان ملکشاهی