طرح های حوزه زیربنایی دارای فاینانس

d0994c21-f255-41eb-9c2b-c918a82af39811

طرح های حوزه زیربنایی دارای فاینانس

آخرین بروز رسانی ( 3 بهمن 1394)
ردیفعنوان پروژهبخشزیر بخشموقعیتجزئیات بیشتر 
1احداث باند دوم چهارخطه راه حميل ايلام صالح آباد مهرانحمل و نقلشهرستان چرداول-سيروان-ايلام - مهرانfile_19w5yq80sesggqa copy
2احداث شبكه ريلي اتصال ايلام به شبكه ريلي كشور به طول 76 كيلومترحمل و نقلراه آهنشهرستان ايوان - ايلامfile_19w5yq80sesggqa copy