طرح های دارای اولویت اجراء در بخش کشاورزی

d0994c21-f255-41eb-9c2b-c918a82af39811

طرح های دارای اولویت اجراء در بخش کشاورزی

آخرین بروز رسانی ( آبان 1397)
ردیفعنوان طرحسرمایه ثابت سرمایه در گردش جزئیات
1طرح گلخانه293 میلیارد ریال21 میلیارد ریالfile_19w5yq80sesggqa copy
2تولید گندم و جو پوست کنده32 میلیارد ریال6 میلیارد ریالfile_19w5yq80sesggqa copy
3تولید و بسته بندی عرقیات گیاهی30 میلیارد ریال 3 میلیارد ریالfile_19w5yq80sesggqa copy
4تولید روغن خوراکی کلزا30 میلیارد ریال 11 میلیارد ریالfile_19w5yq80sesggqa copy
5پرورش گاو شیری 2000 راسی553 میلیارد ریال 30 میلیارد ریالfile_19w5yq80sesggqa copy